نمونه کار طراحی و اجرای دیوار سنگی

این نمونه کار در شهر گیلاوند ، منطقه دماوند انجام شده است . تمامی مراحل از جمله تامین مصالح ، طراحی و اجرا با دیواردیزاین بوده است.

خدمات سنگ کاری : خدمات سنگ کاری نیز جز خدمات دیوار دیزاین حساب می شود. طراحی و اجرای انواع سنگ لاشه، مالون و . . . در مناطق ویلایی و رستوران ها .